Lukostřelecký turnaj!


Všechny příznivce historické lukostřelby si dovolujeme pozvat na 8. ročník lukostřeleckého turnaje, který se bude konat dne 5. 10. 2019 (sobota), a to poblíž Zruče nad Sázavou.

Turnaj bude, jako obvykle, tematicky rozdělen na tři okruhy disciplín - tradiční „English longbow“, méně tradiční bojové a do třetice, netradiční lovecké disciplíny. Dohromady se můžete těšit na cca 10 různých terčů, obvykle s odlišnými principy bodování. Kdo se účastnil minulých ročníků, má představu, co ho může čekat;)
Celá akce je koncipovaná jako přátelské klání s cílem dobře si zastřílet a dobře se pobavit - tak neváhejte a doražte!

Všechny potenciální účastníky jen žádáme o přihlášení předem, ideálně emailem (rotyka@seznam.cz). Jako potvrzení přihlášky vám bude sděleno přesné místo konání:)
Turnaj oficiálně začne v sobotu v 10 hodin dopoledne, příjezd nutný nejpozději do 9:30. Možno přijet už v pátek (a zůstat i do neděle - večer určitě společně popijeme), ubytování primárně ve vlastních stanech (po dohodě možno něco i zajistit).

Je povoleno soutěžit pouze s tzv. původním (primitivním) lukem a patřičnými šípy - přesná definice viz níže.
Oblečení na turnaj není striktně dáno, ale uvítáme, pokud přijedete v historickém oděvu na úrovni alespoň „koukatelné minimum“ ve stylu použitého luku (oděv není podmínkou účasti v turnaji).
Na turnaj bude zápisné 100 Kč.


V případě dalších dotazů se neváhejte na nás obrátit.
(Luko)střelbě zdar a těšíme se na viděnou v říjnu! :)


                                za Rotyku,
                                Mirek


Povolené vybavení:

Luk - tzv. původní (primitivní):
Veškeré luky vyrobené původní technologií z přírodních materiálů. Moderní lepidla jsou povolená v potřebném rozsahu. Původní luky jsou originály či repliky luků používaných po celou historii lidstva, včetně luků současných přírodních národů a vyjma luků moderní konstrukce (zejména je zakázaná konstrukce s výřezem na založení šípu v ose luku) a z moderních materiálů. Luky mohou být z jednoho kusu či skládané z různých (přírodních) materiálů.
Tětiva:
Je možné použít tětivu z přírodních materiálů, z bezpečnostních důvodů jsou povoleny rovněž tětivy z moderních materiálů.
Šípy:
Pouze šípy s dříkem z přírodního materiálu (tedy zejména dřevěné, ale např. také rákosové apod.). Jsou povoleny terčové hroty a rovněž kované hroty typu „bodkin“, „tudor“ a jednoduché ploché lovecké hroty bez zpětných háčků (hrot nesmí bránit snadnému vytažení z terče). Opeření musí být rovněž z přírodního materiálu – peří. Pozor, nejsou povolené ani šípy s plastovými končíky! Končíky z přírodních materiálů (rohovina, kost, apod.) jsou povolené. Opeření s omotáním (prošitím) není striktně vyžadováno, ale šípy by měly mít z bezpečnostních důvodů omotávku alespoň u končíku (je-li končík řešen primitivním zářezem bez insertu) a ideálně i na začátku a konci opeření.